maart 2017

We hebben een zeer een succesvolle maand achter de rug: het Iepen Mienskipfûns heeft onze aanvraag voor De Tocht gehonoreerd met 35.000,-; de gemeente Heerenveen heeft voor De Tocht 3.500,- toegezegd en de Stichting Van Teyensfundatie 5.000,-. Verder heeft de Van Teyens Fundatie 5.000,- toegekend voor de Landschapsinventarisatie en 500 euro ter dekking van het tekort op Koningspad XL.

Wij willen onze subsidiegevers heel hartelijk danken!

Samen met de Groene Rondleiders hebben we ook dit jaar weer een prachtig programma samengesteld van excursies over natuur en cultuur van het beekdal Koningsdiep / de Boarn. U vindt het programma hieronder. Nieuw dit jaar is het passe partout. U betaalt dan slechts 45,- voor alle rondleidingen m.u.v. de eerste. Interesse? Na overmaking van 45,- op NL86TRIO0254700314 t.n.v. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep sturen wij u het passe partout toe. Vergeet niet uw naam, mailadres of adres te vermelden!

februari 2017

Of het de Russen zijn weten we nog niet, maar ook onze stichting heeft vanaf eind vorig jaar veel last gehad van hackers. Het ziet er naar uit dat we de indringers nu de baas zijn en dat onze website weer stabiel online kan zijn.

Naast het updaten van de website - we hebben veranderingen aangebracht in De Mienskip - zijn we momenteel druk bezig met:

  • subsidieaanvragen voor De Tocht, ons project ten tijde van LF2018 - zie Mienskip / bewoners
  • de Landschapsinventarisatie van het Beekdal i.s.m. lokale deskundigen en de Rijksuniversiteit Groningen
  • de Verkenning Aldeboarn / De Deelen in het kader van de Veenweidevisie i.s.m. Gebiedscoöperatie It Lege Midden - zie Mienskip / ondernemers
  • Koningspad XL, de uitbreiding van het Koningspad met 6 nieuwe routes in het westelijk deel van het beekdal
  • de cursus Landschapslezen
  • Een Warm Welkom op de Reuzedei in Akkrum

 

 

 

 

ALS BOMEN KONDEN SPREKEN, een prachtig boekje over historie en beeldenroute van Landgoed Olterterp, te bestellen via deze website.