februari 2017

Of het de Russen zijn weten we nog niet, maar ook onze stichting heeft vanaf eind vorig jaar veel last gehad van hackers. Het ziet er naar uit dat we de indringers nu de baas zijn en dat onze website weer stabiel online kan zijn.

Naast het updaten van de website - we hebben veranderingen aangebracht in De Mienskip - zijn we momenteel druk bezig met:

  • subsidieaanvragen voor De Tocht, ons project ten tijde van LF2018 - zie Mienskip / bewoners
  • de Landschapsinventarisatie van het Beekdal i.s.m. lokale deskundigen en de Rijksuniversiteit Groningen
  • de Verkenning Aldeboarn / De Deelen in het kader van de Veenweidevisie i.s.m. Gebiedscoöperatie It Lege Midden - zie Mienskip / ondernemers
  • Koningspad XL, de uitbreiding van het Koningspad met 6 nieuwe routes in het westelijk deel van het beekdal
  • de cursus Landschapslezen
  • Een Warm Welkom op de Reuzedei in Akkrum

 

 

 

 

ALS BOMEN KONDEN SPREKEN, een prachtig boekje over historie en beeldenroute van Landgoed Olterterp, te bestellen via deze website.